Regulamin Serwisu

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu ElektroOpornik.pl. Prosimy o zapoznanie się z zasadami i warunkami przed korzystaniem z serwisu. Staraliśmy się zachować je jak najkrótsze i jak najprostsze, więc będą one zrozumiałe.

§1 Słownik

Definicje użyte w Regulaminie:
1. ElektroOpornik – Strona, serwis dostępny pod adresem http://ElektroOpornik.pl/
2. Administracja – ogół osób zajmujących się administrowaniem witryny.
3. Użytkownik – osoba, która dokonała rejestracji w witrynie.

§2 Rejestracja

1. ElektroOpornik umożliwia rejestrację użytkownikom, którzy ukończyli 16 lat. Osoby młodsze mogą się zarejestrować tylko za zgodą rodziców bądź prawnych opiekunów.
2. Przed założeniem konta należy uważnie przeczytać poniższy regulamin. Zakładając konto, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
3. Rejestrując się, należy upewnić się, iż podane dane są prawidłowe.
4. Konieczne jest podanie prawidłowego adresu E-mail, gdyż po rejestracji zostanie przesłany na niego link aktywujący konto.
5. Jedna osoba fizyczna może posiadać tylko jedno konto w serwisie.

§3 Konto

1. W przypadku zapomnienia nazwy użytkownika lub hasła, można je odzyskać za pomocą formularza podając swój adres Email lub nazwę użytkownika.
2. Mamy prawo do zawieszenia lub usunięcia konta, które łamie niniejszy regulamin. Konto może być zawieszone lub usunięte w dowolnym czasie i bez ostrzeżenia lub powiadomienia użytkownika.
3. W przypadku chęci usunięcia konta, użytkownik zgłasza się do administracji poprzez formularz kontaktowy znajdujący się w stopce strony. Konto usuwane jest w ciągu 5 dni roboczych.
4. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

§4 Zadawanie pytań

1. Upewnij się, iż posiadasz prawa do publikowanych przez ciebie treści.
2. Przed zadaniem pytania sprawdź czy ktoś nie zadał już kiedyś takiego samego lub podobnego.
3. Najpierw szukaj w google, potem w naszym serwisie.
4. Pytanie powinno dokładnie odzwierciedlać problem, NIE formułuj ich w taki sposób: "Mam pytanie...", "Czy znajdę odpowiedź...", "Czy ktoś mi pomoże...".
5. Nie używaj nadmiernej ilości emotikon.
6. Nie pisz zdań wielkimi literami.
7. Do każdego pytania dobieraj tagi dokładnie określające twój problem.

§5 Wyłączenie Odpowiedzialności

1. Serwis nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane korzystaniem z niego.
2. Serwis nie odpowiada za wyciek danych lub ich utratę częściową/całkowitą spowodowaną przez błędy/luki w skrypcie bądź przez dostawcę serwera. Kopie zapasowe bazy danych będą wykonywane.

§6 Postanowienia końcowe

1. Każde wykorzystanie ewentualnych błędów w skrypcie z działaniem na szkodę serwisu jest równoznaczne z utratą konta.
2. W przypadku zajścia sytuacji nieokreślonej niniejszym regulaminem ostateczną decyzję podejmuje administracja.
3. Regulamin wchodzi w życie w momencie jego publikacji.
4. Administracja Zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez konieczności poinformowania użytkowników.
5. Decyzje serwisu są ostateczne i nie podlegają procesowi odwoławczemu.

...