Zdalne odblokowywanie zaszyfrowanego Raspbiana przez ssh

0 głosów
35 wizyt
pytanie zadane 16 sierpnia 2017 przez użytkownika niezalogowany

Zaszyfrowałem Raspbiana używając algorytmu aes-cbc-essiv:sha256 z 256-bitowym kluczem używając LUKS i skonfigurowałem go do zdalnego odblokowywania.

Sugerowałem się następującymi poradnikami:

 - https://learn.adafruit.com/resizing-raspberry-pi-boot-partition/edit-partitions (żeby się dowiedzieć jak rozszerzyć partycję boot),
 - https://robpol86.com/raspberry_pi_luks.html (żeby się dowiedzieć jak przygotować zaszyfrowanego Raspbiana),
 - http://paxswill.com/blog/2013/11/04/encrypted-raspberry-pi/ (żeby się dowiedzieć jak skonfigurować Dropbear i przygotować klucze ssh),
 - https://sowhatisthesolution.wordpress.com/2016/03/20/unlock-luks-via-ssh-in-debian/ (żeby się dowiedzieć jak nawiązać połączenie z internetem podczas rozruchu initramfs),
 - https://stinkyparkia.wordpress.com/2014/10/14/remote-unlocking-luks-encrypted-lvm-using-dropbear-ssh-in-ubuntu-server-14-04-1-with-static-ipst/ (aby skopiować i wkleić skrypt crypt_unlock.sh).

Kiedy próbowałem nawiązać połączenie ssh z zaszyfrowanym urządzeniem, zostałem przeniesiony do konsoli BusyBox i wszystko jak na razie działa:

  hubot@debian:~$ ssh -i ~/.ssh/id_rsa_rpi_dropbear root@192.168.1.3
  To unlock root-partition run unlock
  
  
  BusyBox v1.22.1 (Raspbian 1:1.22.0-9+deb8u1) built-in shell (ash)
  Enter 'help' for a list of built-in commands.
  
  ~ # unlock
  Please unlock disk /dev/mmcblk0p2 (sdcard):
  cryptsetup: sdcard set up successfully
  Connection to 192.168.1.3 closed.

Jednak, jeśli spróbowałem połączyć się zdalnie przez ssh z odblokowanym urządzeniem na kliencie, dostałem następujący błąd:

  hubot@debian:~$ ssh pi@raspberrypi
  ssh: connect to host raspberrypi port 22: Connection refused

Na serwerze, kiedy Raspbian się uruchamia po odblokowaniu mogę zobaczyć następujący błąd:

  Error: unexpectedly disconnected from boot status daemon

Pod linkiem https://stinkyparkia.wordpress.com/2014/10/14/remote-unlocking-luks-encrypted-lvm-using-dropbear-ssh-in-ubuntu-server-14-04-1-with-static-ipst/ autor napisał:

This error doesn’t seem to happen if LUKS passphrase is directly
entered at the server console.

ale jednak chcę pomimo tego co on napisał mieć możliwość zdalnego logowania się przez ssh na odblokowywany system Raspbian. Czy może ktoś mi pomóc?

1 odpowiedź

0 głosów
odpowiedź 14 grudnia 2017 przez użytkownika tomekatomek123456789 (558)
Użyj kabla hdmi i zobacz co jest nie tak(podlacz do monitora)
Witaj w serwisie Elektr

oO

pornik, w którym możesz zadawać pytania innym użytkownikom i ekspertom, dzielić się wiedzą z innymi i zdobywać wiedzę na liczne tematy. Nie bądź oporny na wiedzę!
...